Petra Bališ, mag. marketinga in prodaje

Petra Bališ je ustanoviteljica in direktorica butične agencije za vsebinski marketing BALIŠ. Marketing. Petra je strokovnjakinja za strateški in vsebinski marketing, marketinška svetovalka, tekstopiska in mentorica ter predavateljica v programu spodbujanja socialnega podjetništva Social Tides, ki ga izvaja mednarodna akademija INCO v sodelovanju z Googlovo filantropijo – Google.org. Je tudi predavateljica in mentorica v programih ženskega podjetništva javne agencije za spodbujanje podjetništva SPIRIT Slovenija, vodja Inštituta za disleksijo in predsednica strokovnega sveta Inštituta za disleksijo ter sodelavka Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje v Ljubljani.

Petra se z veliko radovednostjo neprestano izobražuje, spremlja novosti s področja podjetništva, strateškega, vsebinskega in digitalnega marketinga, marketinške psihologije ter drugih tematik. Po izobrazbi je univerzitetna diplomirana andragoginja, z magisterijem iz marketinga in prodaje. Svoje bogate marketinške izkušnje je zaokrožila z dodatnimi teoretičnimi (spo)znanji. Trenutno je študentka doktorskega študija na Univerzi na Primorskem, smer management, kjer v svoji disertaciji raziskuje vpliv življenjskega toka »baby boom generacije« na njihove nakupne odločitve.

Pred kratkim je raziskovala uporabo in učinke vsebinskega marketinga v malih slovenskih podjetjih. Izsledke raziskave je med drugim predstavila na mednarodni konferenci 10th International Scientific Online Conference: The Future of Global Business and Marketing in v reviji Marketing Magazin. 

Že skoraj 20 let kot zunanja sodelavka uspešno kaže smer številnim domačim in tujim naročnikom, da so v svojih poslovnih in marketinških odločitvah samozavestnejši in hitreje dosežejo zastavljene cilje.

Med naročniki svoje butične agencije širi marketinško kulturo in zavedanje, da je učinkovito voden in strateško načrtovan marketing nepogrešljiv podporni steber ostalih dejavnosti in aktivnosti, ki skupaj vodijo k uspešnosti in razvoju podjetja. 

Področja njenega dela so: marketinško in podjetniško svetovanje (predvsem podjetnicam na začetku svoje poslovne poti), priprava marketinških in komunikacijskih strategij ter preurejanje in pisanje spletnih besedil po načelih spletnega pisanja in vsebinske optimizacije. O navedeni tematiki je izvedla več predavanj in delavnic po vsej Sloveniji.

Najbolj pa je ponosna na to, da pri svojem delu vzpostavlja pristne odnose, ki temeljijo na iskrenosti in zaupanju. Naročniki se zato radi vračajo in jo priporočajo.