Spoznajte razliko med informativno, zabavno in uporabno vsebino

Pri prebiranju različne literature sem naletela na zanimivo razvrstitev vsebinskega marketinga.
Liebova v svoji knjigi Content the Atomic Particle of Marketing pravi, da obstajajo tri vrste vsebinskega marketinga:
− VSEBINA, KI ZABAVA;
− VSEBINA, KI IZOBRAŽUJE IN POUČUJE;
− UPORABNA VSEBINA.

KAKŠNA JE RAZLIKA MED NJIMI?

Vsebini, ki zabava pravimo »zgobarjenje« (ang. storytelling). Slednje je ena komponenta vsebinskega marketinga in ni sinonim vsake vsebinske implementacije.

Zabavne zgodbe uporabniki mnogokrat viralno delijo naprej. Oblike so različne; najpogosteje gre za video. Predvsem je pomembno, da je prisotna kombinacija slike in zvoka.

Vsebina, ki informira in poučuje, pomaga uporabnikom oceniti možnosti, produkte ali storitve in sprejeti odločitev.

Informativna vsebina je pomembna tako v B2C- kot tudi v B2B-segmentu, predvsem tam, kjer je potreba po informaciji velika, premislek kupca in prodajni cikel pa daljša.

Edukativne in informativne vsebine lahko izboljšajo izkušnjo kupca po nakupu in privedejo do navzkrižne prodaje.

PRIMER IZOBRAŽEVALNE IN POUČNE VSEBINE

Dober primer izobraževalne in poučne vsebine na svoji spletni strani ponuja Abanka v obliki nasvetov. Rubriko Nasveti, strukturo ter vsebino rubrike sem za njih pripravila pred nekaj leti.

Abanka tako prek različnih člankov izobražuje uporabnike o varni uporabi bankomatov, plačilnih in kreditnih kartic, pravilnega izbora varčevanja, kako in kdaj učiti otroka samostojnega ravnanja z denarjem. Članki so podprti s fotografijami in infografiko, nekateri celo z videi.

PRIMER UPORABNE VSEBINE

Uporabna vsebina pomaga uporabniku pri doseganju določene naloge.

Primeri: kalkulatorji za izračun obroka kredita, števec kalorij, aplikacije za izvajanje vaj za telovadbo, učenje tujega jezika …

V mnogo primerih gre prav za posebne aplikacije, ki so vezane na sodobno tehnologijo in predvsem pametne telefone. Namen uporabne vsebine je, da pomaga potisniti uporabnika proti odločitvi za nakup.

Tudi tu navajam primer Abanke, ki na svoji strani uporabnikom omogoča izračun kredita oziroma mesečne anuitete. Podobna orodja smo implementirali tudi na spletni strani nepremičninske agencije Mesto nepremičnin.

Vir:
Lieb, R. (2017) Content The Atomic Particle of Markting,
New York, Kogan page Ltd.

Balis-buticna-agencija-blog-_vsebinski marketing-spoznajte-razliko-med-informativno-zabavno-in-uporabno-vsebino