Osnovni napotki za učinkovito pisanje besedil za spletne strani

Za daljše zadrževanje bralca na strani je potrebo upoštevati določene tehnične zakonitosti in pravila za pisanje besedil za spletne strani.

Bralec na spletu zaradi mnogih motečih dejavnikov bere hitro, preskakuje stavke ali kar cele odstavke, bere površno, stran skenira, namesto, da bi jo bral podrobno. Z očmi išče tiste dele na stani, ki bi ga pritegnili. Na telefonu s hitrim drsanjem po zaslonu je stopnja pozornosti še nižja.

Z vami delimo nekaj nasvetov, kako bralca prepričati, da bo besedilo prebral do konca ali vsaj v večji meri ter nekaj SEO pravil spletnega pisanja.

SPOZNAJMO NEKAJ TEHNIČNIH PRAVIL ZA PISANJE BESEDIL ZA SPLETNE STRANI

Pisanje besedil za spletne strani bo učinkovito, če bomo upoštevali slednje:

BISTVO POVEJMO TAKOJ

Zelo je pomembo, da bralcu že takoj na začetku povemo, kaj ga čaka na spletni strani, zato na vrhu strani povzemimo bistvo. V kolikor ga bo ta del besedila pritegnil, se bo odločil in bral naprej.

NASLOVI NAJ BODO RELEVANTNI

Bralcu že z naslovom povejmo, o čem bo tekla beseda. Naslovi in podnaslovi naj bodo relevantni, naj povedo bistvo vsebine in ne zavajajo.

BESEDILO RAZDELIMO NA ODSTAVKE

Pri pisanju besedil za spletne strani besedilo oziroma tekste razdelimo na odstavke. Ti naj bodo kratki, vsak odstavek naj ima le eno sporočilo. Tem delom besedila lahko dodajajmo mednaslove, ki povzamejo vsebino odstavka.

UPORABLJAMO ALINEJE

Za naštevanje uporabljajmo alineje. Mnoge raziskave kažejo, da se uporabniki na alinejah radi zadržujejo in jih berejo. Alineje bralcu obljubljano logično nadaljevanje in mu sporočajo, da se bo tematika poglobila. Alineje pomagajo vsebino predstaviti na logičen in zelo pregleden način.

KONTRAST VEČA BERLJIVOST

Odebelimo ključne besede, uporabljajmo večje fonte in razmak med vrsticami. Tudi kontrast med barvo ozadja in črk pomaga pri berljivosti.

PRILAGODIMO DOLŽINO BESEDILA

Prilagodimo dolžino besedila – predolga in predvsem nečitljiva besedila odvračajo pozornost. A pozor, potrebno je vedeti, da določeni bralci potrebujejo in želijo poglobljena besedila, še posebej, če gre za nov ali tehnično zahtevnejši izdelek, storitev. Kot že napisano zgoraj, pa je predvsem pomembno, da že na začetku izpostavimo bistvo – temu rečemo načelo obrnjene piramide, ki jo bomo podrobneje predstavili kasneje v članku.

PORAVNAVE IN PODČRTAVANJE BESEDIL

Leva poravnava je bolj berljiva kot sredinska.

Besedila ne podčrtavajmo. Podčrtano besedilo je namenjeno povezavam. Uporabnik pri podčrtanem besedilu pričakuje, da je na njem povezava, ki ga vodi na drugo stran.

NE POZABITE NA SLIKE

Na začetek besedila vstavimo relevantno sliko z opisom.

BRALCE BOMO OHRANILI NA SPLETNI STRANI, ČE JIM BOMO PONUDILI:

  • kratek povzetek vsebine v naslovu in prvemu odstavku (načelo obrnjene piramide),
  • kratke odstavke in strnjena besedila,
  • jasno, enostavno izražanje s kratkimi stavki ali alinejami,
  • vizualne pripomočke: slike, video, piktograme, infografike,
  • CTA – poziv k akciji.

NAČELO OBRNJENE PIRAMIDE

Pri pisanju besedil za spletne strani je zelo dobro poznati in upoštevati načelo obrnjene piramide, ki se razlikuje od tradicionalnega akademskega pisanja in uči, da je pri spletnem pisanju potrebna takojšna izpostavitev osrednje informacije, ki naj bo jasno opredeljena že v naslovu.
V nadaljevanju zapišimo kratek povzetek, tako bo bralec takoj pridobil informacijo, kaj lahko od vsebine pričakuje, oziroma izvedel, ali gre za vsebino, ki jo išče.
Na koncu ne pozabimo na poziv k akciji, kjer zelo točno povemo, kaj od bralca pričakujemo.

SPOZNAJMO NEKAJ SEO PRAVIL ZA PISANJE BESEDIL ZA SPLET

V članku smo se osredotočili na tehnična pravila pisanja, sedaj pa na kratko poglejmo kakšna pravila moramo tekstopisci upoštevati pri SEO pisanju besedil oziroma vsebinski optimizaciji.

Še tako kakovostna in zanimiva besedila ne bodo imela učinka, če jih nihče na splete ne najde, zato je pomembno, da pred pričetkom pisanja besedil razmišljamo tudi o tem.

Glavni cilj SEO pisanja besedil za splet je izboljšanje pozicije določene vsebine v iskalnikih in na spletno stran privabiti čim več ljudi. SEO pisanje besedil za splet zahteva poseben pristop in se prične z raziskovanjem ključnih besed ter iskalnih poizvedb (query) uporabnikov. Le to nam tekstopiscem pomaga razumeti uporabnika, kaj išče in temu primerno optimizira vsebino. Pri tem nam pomagajo različna spletna orodja. Pomembno pa je, da rezultate, ki jih dajejo, pravilno interpretiramo in uporabimo v praksi, torej v spletnem besedilu, pa naj bo to blog ali predstavitvena spletna stran.

VKLJUČEVANJE KLJUČNIH BESED V SPLETNO PISANJE

Pravilno izbrane ključne besede ali fraze je potrebno pravilno umestiti v besedilo: najprej v naslov (h1) in podnaslov (h2) ter v potem v prvi odstavek besedila.

Tem pozicijam iskalniki dajejo veliko težo, saj so prav ti elementi strukture tisti, ki so najbolj pomembni za razumevanje vsebine strani. Besede ali fraze morajo biti uporabljene naravno in v kontekstu, prisiljeni stavki, natrpani s ključnimi besedami lahko, poslabšajo izkušnjo uporabniku in posledično tudi iskalniku.

KAKO SE SEO PISANJA BESEDIL LOTEVAMO V NAŠI BUTIČNI AGENICJI?

V naši butični agenciji za vsebinski marketing se pisanja besedil lotevamo celostno in pri pisanju upoštevamo tako želje in potrebe uporabnikov, kot iskalnikov. Stremimo k pisanju visoko kakovostnih SEO besedil za spletne strani, ki vodijo k zastavljenim ciljem.

Še posebej smo odlični pri pisanju besedil za spletne strani, ki zahtevajo odlične predstavitve podjetij in njihovih prednosti pred konkurenco. Pisanje kakovostnih besedil zahteva 80 % časa raziskovanja in 20% časa pisanja.

Balis-buticna-agencija-blog-piisanje-spletnih-besedil