Zapisana marketinška strategija vodi k doseganju poslovnih ciljev in uspehu

Za vas izdelamo marketinško strategijo, ki bo vplivala na rezultate in stabilnost podjetja.

Zakaj vsako podjetje potrebuje ​
zapisano marketinško strategijo?

Balis-buticna-agencija-vsebinski-marketing-kakovostn-vsebina-prepoznavnost-blagovne-znamke-element

Raziskave kažejo, da so pri poslovanju in doseganju poslovnih ciljev bolj uspešna podjetja, ki imajo zapisano marketinško strategijo in jim služi kot vodilo za vse marketinške odločitve in aktivnosti.

Skrbno izdelana strategija marketinga se osredotoča na vaš poslovne cilje in na to, kako jih boste dosegli. Pomaga vam, da se odločite, koga in kje želite s svojimi prizadevanji  doseči, kako boste to storili in kako boste merili rezultate. Načrtovana strategija vas bodo usmerila k ciljem, zagotovila usklajenost vseh marketinških aktivnosti ter odločilno pripomogla k vaši dolgoročni rasti in konkurenčnosti.

Storitve v okviru izdelave marketinške strategije
ki vam jih nudimo:

Zakaj mora imeti vsako podjetje
zapisano marketinško strategijo?

Balis-buticna-agencija-vsebinski-marketing-kakovostna-vsebina-prednost-uporabe-nacrtovanega-marketinga-element

Zapisana marketinška strategija zagotavlja jasnost in usmerjenost pri načrtovanju in izvajanju marketinških aktivnosti. Definira cilje, ciljno občinstvo, kanale in način komunikacije

Z zapisano marketinško strategijo in njenem sledenju se povečuje učinkovitost oseb, ki so za marketing zadolžene, zmanjšali boste stroške marketinga.

Zapisana strategija, jasna vizija, dodeljene odgovornosti med zaposlene in časovni načrt izjemno vplivajo na rezultate in uspeh podjetja.

Dosledno sledenje strategiji vpliva na pozitivno izkušnjo z blagovno znamko in ustvarja pozitivni vtis, saj vam ne zmanjka idej, kakšne aktivnosti vključevati v svoje promocijske aktivnosti.

Zapisana marketinška in vsebinska strategija vodita k prepoznavanju novih trendov v panogi ter ohranjanje konkurenčnih prednosti.

Zapisana strategija pomaga pri učinkovitem upravljanju marketinških sredstev, kot so proračun, čas in človeški viri. Le strateško načrtovanje vodi v optimalno donosnost naložb v marketing.

Potrebujete zapis
marketinške strategije,
da boste postali (še) bolj uspešni?

Ostale storitve:

Pogosta vprašanja

Zelo je pomembno, da vas in vaše podjetje pred pripravo marketinške strategije ali komunikacijskega načrta dobro spoznamo, zato se srečamo na uvodnem sestanku. Zanima nas, kaj že delate, kako ste pozicionirani v javnosti in kakšne cilje želite dosegati.

Prva naša aktivnost je temeljita analiza trga, na katerem delujete. To vključuje raziskavo ciljnega trga, identifikacijo konkurence, oceno tržnih trendov in priložnosti ter prepoznavanje ciljnega občinstva. Le to nam pomaga pri pridobivanju vpogleda v okolje, v katerem delujete in pri identifikaciji ključnih izzivov in priložnosti.

Skupaj določimo cilje, ki jih želite doseči s svojimi marketinškimi aktivnostmi. Cilji se lahko nanašajo na povečanje prepoznavnosti blagovne znamke, generiranje potencialnih strank, povečanje prodaje ali izgradnjo dolgoročnih odnosov s strankami.

Določimo ciljno publiko in persono – vašega idealnega kupca. Le to omogoča ciljno usmerjeno komuniciranje in prilagajanje marketinških sporočil.

Premišljeno izberemo  trženjske pristope in kanale, ki so potrebni za učinkovito doseganje občinstva in optimalno porabo sredstev.

Pomembno je določiti sporočila in vrednosti blagovne znamke, ki se bodo prenašala skozi marketinške aktivnosti. To vključuje opredelitev edinstvenega prodajnega položaja, ključnih sporočil o vrednosti in tonalitete komunikacije.

Pripravimo tudi konkrete ideje in načrtne za posamezne komunikacijske kampanje, ki vodijo k doseganju zastavljenih ciljev.

Strategijo vam predstavimo, po potrebi dopolnimo in za vas izvedemo posamezne kampanje.

Zapisana marketinška strategija, jasna vizija, dodeljene odgovornosti med zaposlene in časovni načrt vplivajo na vaše rezultate in uspeh, povečajo prepoznavnost, omogočijo strateško pozicioniranje, preživetje, stabilnost, rast, odkrivanje novih trendov v okolju in potreb strank ter ohranjanje konkurenčnih prednosti. Brez zapisane strategije ne veste, kaj sploh želite doseči in k čemu stremeti. Rezultatov ne morete dosegati in jih meriti, če si pred tem ne postavite ciljev. Brez tega tudi ne izkoristite vseh kapacitet, ki vam pomagajo do večje prepoznavnosti, hitrejše rasti, uspeha in ugleda. Z zapisano strategijo in njenem sledenju se povečuje učinkovitost oseb, ki so za marketing zadolžene, doseže se zmanjševanje stroškov.

Če pri izdelavi strategije potrebujete pomoč, vam pri tem pomagamo.