VSEBINE PREDAVANJ IN DELAVNIC

PREDAVANJA ZA STARŠE

Pogled na disleksijo se spreminja, nova civilizacija je njihova; prof. dr. Ana Krajnc, Inštitut za disleksijo

Vsak človek je svet zase. Med seboj se ločimo po prirojeni nevrološki osnovi, po značaju, pridobljenem s socialnim rojstvom do petega leta starosti, ločimo se po čustvih in življenjskih doživetjih. Življenje sestavlja neponovljiv osebni splet različnih doživetij, vplivov in razmer.

 

Zahodna civilizacija od grškega filozofa Platona naprej poudarja funkcije leve polovice možganov: analitičen pristop, vzrok – posledica, razvrščanje stvari v serije, linearno mišljenje in red. Ta pristop nam je veliko dal za razvoj, izločal pa je vse ljudi s prirojenimi, dednimi, močnejšimi funkcijami desne polovice možganov (osebe z disleksijo), ki nam dajo: ustvarjalnost, hitro porajanje novih idej, divergentno mišljenje, samoiniciativnost, ločevanje bistva od nebistvenih stvari, strateške sposobnosti, umetniški talent. Družinska vzgoja in sekundarna socializacija v šoli sta silili otroke v model linearne zahodne civilizacije. Mnoge osebe z disleksijo so zadihale in začele prosto uporabljati svoje talente šele v odrasli dobi, ko jih je branil družbeni položaj odraslega. Nekoč slabši učenci so kasneje dosegali najvišje položaje državnikov, vojskovodij, znanstvenikov, umetnikov.

 

Z novo tehnologijo prehajamo v novo civilizacijo. 21.stoletje je pisano na kožo osebam z disleksijo. NASA išče osebe z disleksijo. Zaposlila jih je že cel oddelek, saj jim odkrivajo rešitve za najtežje situacije pri osvajanju vesolja. Osebe z disleksijo niso več odrinjene, pridobivajo pomemben, nov družbeni položaj. Pustite otroka, da se uči na svoj način in kmalu bo vse znal. Področjem, za katera čuti, da ni talentiran, se bo izognil. Nihče ni sposoben vsega.

 

Zanima naj nas “kaj človek zmore”, v čem je najboljši. Ne iščimo in ne poudarjajmo, “česa ne zmore”! Če otroka učimo z zanj neuspešno metodo, zamenjajmo metodo in ne spreminjajmo otroka.

Kako sem pri 39. odkril moč in skrivnost disleksije, Uroš Ferlin, Fact

Uroš verjame, da je vse v življenju povezano. Razkril bo, na kakšen način je kot podjetnik odkril, da ima disleksijo. Ves čas je vedel, da razmišlja drugače. Imel je občutek, da je nerazumljen in da ne spada v ta svet, čeprav je imel dobre rešitve, a morda včasih preveč napredne. Odkar je spoznal, kakšna moč se skriva v disleksiji, se mu je odprl nov svet, predvsem v izražanju in pri delu. Svojo zgodbo bi rad razkril čim več staršem in otrokom, ki so povezani z disleksijo.

Pogled na učenje skozi prizmo naših zaznav in čutil, Ema Perme, PER-ME-UM

Ko naši možgani sprejemajo vtise in informacije iz okolja, se začne proces dojemanja in oblikovanja predstave o njem. Pri zaznavanju se orientiramo tako, da odkrijemo dejstva in razmere ter glede na ta dejstva umestimo sebe v ustrezen odnos (Davis, Braun, 1994). Pri tem si, poleg drugih strategij in pristopov, pomagamo z našimi osnovnimi petimi čutili, ki oblikujejo tudi naše učenje: načine in pristope, ki se jih pri učenju lotevamo. Poznamo tri osnovne učne tipe: vizualni, avditivni in kinestetični.

 

Na predavanju boste spoznali nekatere zakonitostih delovanja naših možganov, delovanja zaznav in osnove sprejemanja informacij posameznega učnega tipa. Tako boste laže razumeli svojega šolarja in ga ustrezno podpirali pri njegovem učenju.

Kako pomagati otroku pri razvoju zdrave samopodobe, da se bo dobro počutil v svoji koži, Saša Bem, Family Lab

Samopodoba ali samospoštovanje je lastna predstava o tem, kdo smo in kako se s tem soočamo. Zdravo samospoštovanje je pomembno za vzpostavljanje in negovanje harmoničnih odnosov s sabo in drugimi. Je najboljša podlaga za razvoj človekove integritete. Lahko mu rečemo tudi psihosocialni »imunski sistem«, ki v težkih situacijah deluje zaščitno – pomanjkanje samospoštovanja namreč lahko vodi v nevrotična obolenja, zlorabe, nasilje in zatiranja.

 

Mnogi otroci z disleksijo v šoli, kljub bistrosti in trdemu delu, ne dosegajo rezultatov, ki bi kazali njihove realne dosežke, trud in prizadevanja. Doživljajo neuspehe, so nerazumljeni in spregledani tako od vrstnikov, učiteljev in celo staršev, kar jim povzroča veliko stresa in travm, ki jim puščajo posledice – nizko samopodobo.

 

Na predavanju boste izvedeli, kako se razvija otrokova samopodoba, kako samospoštovanje staršev vpliva na njegovo, kako otroka spodbujati in podpirati, da bo razvil pozitivno samopodobo in ohranil osebno integriteto. Spoznali bomo razliko med samospoštovanjem in samozavestjo ter skušali uvideti, kako zelo sta pomembna za zdrav razvoj otroka. S katerimi orodji ju vzpodbujamo in krepimo, kaj nam pri tem pomaga in kako malo imajo pri tem besede ter kako pomembni so zgled, vzajemnost in lastno zavedanje nepopolnosti brez obsojanja.

Učinkovitejše branje, razumevanje besedil in učenje z uporabo sodobne tehnologije Microsoft 365 OneNote, Jernej Pangeršič

Težave pri branju, pisanju, črkovanju in razumevanju prebranega besedila so le nekateri izzivi, s katerimi se srečujejo osebe z disleksijo. Učenci v šolah porabijo preveč energije za dešifriranje besedila in se zato na vsebino ne morejo osredotočiti. Uporaba sodobne tehnologije jim lahko pomaga pri razumevanju besedil in učinkovitejšem učenju.

 

Microsoftovo brezplačno orodje Potopni bralnik (Microsoft Office 365 OneNote) glasno bere besedilo, ga prelomi v vrstice, poveča razmik med vrsticami in črkami ter tako učencem pomaga pri boljšem razumevanju besedila. OneNote hkrati omogoča neomejene možnosti ustvarjanja zapiskov na način, ki je osebam z disleksijo najbližji. Učenje tako postane učinkoviteje.

Okrogla miza z razpravo: Kako odkriti prednosti disleksije?

prof. dr. Ana Krajnc, dr. Dušana Findeisen, dr. Vesna Radonjić Miholič, mag. Marija Velikonja, Gregor Usenik, Nastja Mulej, moderator Janez Usenik

Disleksija je dar in prednost 21. stoletja in današnje družbe, ki jo poganjajo kreativnost in inovacije. Osebe z disleksijo skrivajo v sebi neizmerne talente, razvijajo genialne ideje in unikatne rešitve. Osebe z disleksijo lahko postanejo (zelo) uspešne.

Na Inštitutu za disleksijo se prepogosto srečujemo s stiskami staršev in otrok, ki so v linearnem šolskem sistemu nerazumljeni. Kljub trdemu delu in bistrosti ali nadpovprečni inteligenci v šoli ne dosegajo pričakovanih rezultatov in ocen, ki bi odražale njihove dejanske dosežke, zanje in trud. Otroci se zaradi tega slabo počutijo, razvijajo slabo samopodobo, v stiski so tudi njihovi starši.

 

Osebe z disleksijo v sebi skrivajo mnoge darove.

Pomembno je:

  • da jih pravočasno odkrijemo in na njih gradimo,
  • da se osebe z disleksijo zavejo svoje vrednosti in ne zastanejo ob učnih težavah, temveč jih sprejmejo,
  • da svoje talente razvijajo, tako lahko postanejo uspešne in celo zelo uspešne.

 

Disleksija torej ne sme biti ovira na poti do uspeha. Starši, šola in okolica bi jim pri tem morali pomagati.

V tujini, še posebej v ZDA, podjetja v svoje time že vključujejo osebe z disleksijo, ki zaradi drugačnega načina razmišljanja bogatijo njihov razvoj. NASA, ameriška vladna agencija, ki je odgovorna za ameriški vesoljski program, zaposluje domnevno več kot polovico oseb z disleksijo prav zaradi vrhunskih spretnosti reševanja problemov, ustvarjanja širše slike, divergentnega mišljenja, odličnega 3D in prostorskega zavedanja.

 

Zanimivi govorci: strokovnjaki, podjetniki, strokovni delavci, bodo z nami delili svoje izkušnje, znanja in pogled na disleksijo. Odkrivali bomo, kaj osebe z disleksijo zmorejo in ne, česa ne zmorejo. Pojasnili bomo, zakaj je 21. stoletje čas, ko osebe z disleksijo pridobivajo pomemben, drugačen položaj v sodobni družbi.

DELAVNICE ZA OTROKE

Učni tipi so zakon, Ema Perme, PER-ME-UM

Te kdaj zamika, da bi bil/a v šoli bolj uspešen/a? Si želiš, da bi bilo tvoje učenje manj dolgočasno? Če te zanima, pridi in pogovarjali se bomo o različnih učnih tipih. Poznamo tri osnovne: vizualni, avditivni in kinestetični. Preizkusil/a se boš, kateremu pripadaš in kako se učiti na svoj način.

 

Pogovarjali in preizkušali se bomo v iskanju pravih odgovorov zate, da bo učenje malo bolj zabavno.

Če so vsi avti rumeni, Nastja Mulej, UMNA

Praktične vaje, konkretna orodja razmišljanja, brez napačnih odgovorov ali vprašanj, želena množica čim bolj svežih predlogov, sodelovanje namesto »soliranja« in veliko smeha ob nepričakovanih obratih. PNZ, AMI, SDL, PO … bodo naše šifre.

Odkrivanje skritih moči: Broška upanja” Uroš Ferlin, FACT

Otroci bodo odkrivali skriti zaklad, ki ga imajo v sebi. Napravili bodo sliko svojega življenja in iskali svojo skrito moč, s katero lahko vplivajo na boljši svet.

Vsak otrok bo izbral zase najpomembnejše elemente (bodisi sliko, besedo, barvo obliko itd.), ki jo bo na koncu delavnice natisnil v broško – broško upanja, ki ga bo vedno opominjala na super moč, ki jo skriva v sebi.

Odkrivanje skrivnosti Ljubljane in iskanje skritih zakladov

Otroci se bodo na sprehodu po Ljubljani učili iskati skrite zaklade, tokrat izven sebe. Dobili bodo naloge, ki jih bodo reševali skupaj. Spoznavali bodo, kako pomembno je znati sodelovati v skupini, kako pomembno je mnenje vsakega posameznika v skupini in kako različno razmišljamo, kar nas pripelje do najboljših rešitev.

DISko genijalci, Danijel Mišon, Kazina

Ples nas sprošča, daje energijo in moč na poti spoznavanja sebe. Je kot lučka, ki vedno zasveti, ko se znajdemo v temi in nam daje energijo in  moč. Na plesni delavnici DISko genijalci bomo rajali, se zabavali, sproščali in predvsem uživali v glasbi, plesu in druženju. Plesna delavnica bo navdušila tudi otroke, ki jim ples ni blizu. Če pa kdo ne želi plesati, bomo zanj našli druge aktivnosti, ki ga bodo zabavale.